Kallelse till Årsmöte 2021

Härmed kallas ni till Christianstad Divers årsmöte 2021.

Plats.

Planen är att hålla mötet digitalt via Skype. Se anvisningar i särskilt utsänd e-post till medlemmar inkl. diverse handlingar.

Datum.

 13 februari 2021

Tid.

 18.00

Har ni förslag eller motioner som ni önskar årsmötet skall ta upp ska de vara styrelsen tillhanda innan 23 januari 2021.

Skulle förutsättningarna vad gäller hur många som får träffas förbehåller styrelsen att ändra på detta beslut. Styrelsen kommer sedan att kalla till ett medlemsmöte så fort restriktionerna ändras.

Välkomna önskar styrelsen!!