Patrik Svensson, Ordförande 

ordforande@christianstaddivers.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivian Fransson, Kassör / Ledamot

kassor@christianstaddivers.se

 

 

 

 

 

 

 

Peter Andersson, Ledamot

dykansvarig@christianstaddivers.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Jönsson, Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andreas Nilsson, Ledamot och sekreterare

sekreterare@christianstaddivers.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Jonsson
Webbmaster /
Valberedningens ordf. 

webbmaster@christianstaddivers.se