Arkiverat

Kallelse till Årsmöte 2021

januari 12, 2021 Lars Jonsson 0

Härmed kallas ni till Christianstad Divers årsmöte 2021. Plats. Planen är att hålla mötet digitalt via Skype. Se anvisningar i särskilt utsänd e-post till medlemmar inkl. diverse handlingar. Datum.  13 februari 2021 Tid.  18.00 Har […]

Arkiverat

Medlemsavgift 2021

januari 10, 2021 Lars Jonsson 0

Till alla medlemmar i Christianstad Divers inför 2021 Det är hög tid att betala in medlemsavgiften för 2021. Avgiften måste vara inbetald innan årsmötet om du ska ha rösträtt. Mötet är ännu inte är spikat, men kommer […]