Snickarhaken 20180106

Ett dyk efter många dagar med ostlig vind som gjort att mycket sand flyttats och ovanliga stenar och block kommit fram. Ett grunt dyk 1-3 meters djup och ganska mycket partiklar i vattnet. Tacksamt om någon har kunskap om stenarna med hål i och vill dela med sig.

About Patrik Svensson 1 Articles
Ordförande