Tid att betala in medlemsavgiften för 2023!

Till alla medlemmar i Christianstad Divers inför 2023

Ja, nu är det snart dags att betala in medlemsavgiften för 2023. Avgiften måste vara inbetald innan årsmötet om du ska ha rösträtt på årsmötet enligt stadgarna. Tid för årsmötet är satt till den 11 februari 2023, kl.1700, Sockenstugan, Vittskövle. Särskild kallelse kommer att skickas ut senare.

Läs mer på: medlemsavgiften för 2023!