Kallelse till Årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte den 2 mars 2024 kl.15.00, Plats: Sockenstugan, Vittskövlevägen 26, Vittskövle

OBS! För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald 1 vecka innan mötet!

Handlingar till mötet har skickats med e-post till alla som varit betalande medlemmar 2023 samt betalt avgift 2024