Kallelse till Christianstad Divers årsmöte 2022.

Plats: Sockenstugan,  Vittskövlevägen 26, Vittskövle
Datum: 12 februari 2022
Tid: 17.00

Har ni förslag/ motioner som ni önskar årsmötet ska ta upp, ska de vara styrelsen tillhanda innan 25 januari 2022.

Efter årsmötet är alla som vill välkomna att delta i en enkel måltid (soppa med bröd och dryck) som föreningen bjuder på. Önskas dryck utöver detta, medtages egen.

För att vi skall kunna beräkna och inhandla mat i lagom mängd behöver vi ha in anmälan för detta senast 9 februari, vilket sker till Peter Andersson

Välkomna önskar styrelsen!!