Extra årsmöte och efterföljande medlemsmöte

Du som medlem kallas härmed till extra årsmöte samt efterföljande medlemsmöte söndagen den 22 maj kl.1800 Kristianstad bibliotek. Enligt årsmötet den 12/2 beslutades extra årsmöte hållas för att anta nya stadgar. Efterföljande medlemsmöte behandlar standardpunkter som ekonomi, aktiviteter, material mm.

Eftersom det bjuds på någon form av förtäring v.v meddela om du tänker komma!

På uppdrag av styrelsen!