Nu finns ny preliminär plan för våren och sommaren 2022

Aktivitet och Dykplanering vår/höst 2022

Förutom nedan planerade aktiviteter så kommer mer spontana dyk eller andra aktiviteter som sker att annonseras på föreningens Facebook grupp.

Lö 12/2 kl.17.00 Årsmöte Sockenstugan Vittskövle med efterföljande samkväm och ev demo

Må 21/2 kl.19.00 Föredrag ”Vrakdykarens rostiga bekännelser”. Sockenstugan Vittskövle.

19-20/3 Dykmässa i Göteborg.

Fre 1/ 4 kl.20.00 Tivolibadet. Ny uppstart.

Sö 3 /4 kl.10.00 Avrostningsdyk Örkelljunga.

Sö 17/4 kl.10.00 Dyk, Prästens badkar.

Lö 30/4 kl.10.00 Dyk, Boalt stenbrott.

Sö 15/5 kl.10.00 Dyk, Karlshamn, Ortholmen

Må 23/5 kl.18.00 Deltagande i projekt ”Städa hav-o sjö”. Landöns hamn, ev. annat ställe.

Lö 28/5 kl.10.00 Dyk,  ”Fortet”. Simrishamn.

11-12/6 Dykning i Lysekil. Mer info kommer.

10/8 kl 18.00 Nytt planeringsmöte inför fortsatt höst/vinter

12-14/8 alt. 26-28/8 Dykning Väjern, Kungshamn. Bokning pågår. Info kommer.

OBS! Under hösten kommer planering att ske av en ev. klubbresa till Malta eller Röda havet.

2022-02-02 Planeringsgruppen