Kallelse årsmöte 2020-02-08

Årsmöte

Härmed kallas du till Christianstad Divers årsmöte 2020.

Plats. Sockenstugan,  Vittskövlevägen 26, Vittskövle

Datum 8 februari 2020

Tid 17.00

Har ni förslag eller motioner som ni önskar årsmötet skall ta upp ska de vara styrelsen tillhanda innan 24 januari 2020. Vi har förlängt tiden gentemot stadgarna för att ge möjlighet om någon vill ta upp någon specifik fråga.

Efter årsmötet är alla som vill välkomna att delta på vår årliga årsfest.

För att vi skall kunna beräkna och inhandla mat i lagom mängd behöver vi ha in anmälan till festen senast 1 februari. Allergier och specialkost meddelas lämpligen samtidigt.

Anmälan till, patrik.svensson64@gmail.com

Klubben står för mat till medlemmarna. Icke medlemmar betalar 100 kronor.

Egen dryck medtages.

Välkomna önskar styrelsen!!